HOME

Releasenotes professional planner 8

Van Competence Center

Ga naar: navigatie, zoeken
Laatste aanpassing: 10/2012

prevero»professional planner 8 biedt een volledig nieuw vormgegeven en moderne interface met een nieuwe navigatiefilosofie, die de gebruiker doelgericht door de applicatie leidt en hem bij de dagelijkse werkzaamheden ondersteunt. Naast de grafische modernisering van de interface is ook een aantal mogelijkheden toegevoegd dat u het werken met professional planner makkelijker zal maken. Daarbij is vooral aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid en eenvoudigere bediening van vele programmaonderdelen. Bij de gerealiseerde mogelijkheden hebben wij ons grotendeels gericht op de wensen van onze klanten en vele lang gewenste functies geïmplementeerd. Daarnaast zijn de modules Transformatiemanager, Doorbelastingsmanager, Intercompany-eliminatiemanager en de Excel Connector volledig in professional planner 8 geïntegreerd.

Inhoud

Nieuwe mogelijkheden

Documenten

 • Openen van documentenmappen via de documentenboom: in professional planner 8 kunt u mappen rechtstreeks in Windows Explorer openen via de documentenboom. Daarvoor moet u in het contextmenu (rechter muisklik) van de geselecteerde map de opdracht "Openen" kiezen. Details leest u in het artikel documentenboom.
 • Nieuwe knop voor het rechtstreeks drillen in het document: via het Drill-Plus – een plus- of minsymbool – kunnen resultaten van drills en list queries sneller worden opgeroepen. Daarbij wordt de structuur- en tijddrill op het volgende niveau, het drill down filter op origineel niveau, uitgevoerd. Details leest u in drill down filter en list queries.
 • Weergave- en invoermogelijkheid op drills en list queries: vanaf versie professional planner 8 kan de eerste regel van het drill down filter gebruikt worden om de som van de onderliggende waarden weer te geven. Voor meer details over het gebruik van deze functie, zie de artikelen drill down filter en list query.
 • Simulatie & top down-invoer bij kostengroepen: professional planner 8 stelt u in staat om simulaties en top down-invoer uit te voeren bij kostengroepen. Een beschrijving van de top down-input-functie kunt u vinden in het voorbeeld Top down-invoer bij kostengroepen.
 • Tweede documentbalk in document: in de nieuwe versie van professional planner wordt een documentbalk toegevoegd via de ribbon. Bovendien zijn er nu twee balken beschikbaar. Kijk in het artikel Documentbalk voor meer informatie.


Beheer

 • Aanpassing van de serverinstellingen (OLCAP Runtime): om u een beter overzicht te geven van de instellingen in OLCAP Runtime, zijn er nu twee gedeelten: “Basisinstellingen” en “Geavanceerde instellingen”. Daarnaast kunt u zoeken naar serverinstellingen via een search box. Het artikel Serverinstellingen geeft een overzicht van alle beschikbare instellingen in professional planner 8.
 • Administrator-berichten via de message box: de beheerder kan nu berichten naar gebruikers sturen via FB-veld 99100. Administrator-berichten kunnen verstuurd worden door gebruik te maken van het document Berichtendialoog. Voor details over het opzetten van een message box en het versturen van berichten, zie het artikel Opzetten van een message box en versturen van berichten.
 • Licenties: vanaf professional planner 8 moet u een licentiebestand aanvragen na het installeren van de software. Details over het licentieproces staan in het artikel Licenties.
 • Nieuwe toekenning van gebruikersrechten: het proces van het toekennen van gebruikersrechten is volledig herzien in professional planner 8. Die toekenning is nu gebaseerd op Windows-gebruikersgroepen. Het stelt u in staat om meerdere gebruikers tegelijk te selecteren, en om rechtstreeks toegang te hebben tot de Windows Start-dialoog. Voor instructies over toekenning van rechten, zie het artikel Hoe rechten toe te kennen.
 • Windows security groups voor server-gerelateerde rechten: naast de dataset-gerelateerde standaardbeveiliging, biedt de nieuwe versie professional planner 8 de mogelijkheid om algemene rollen te gebruiken als lokale Windows security groups. Als die groepen niet al beschikbaar zijn, dan worden zij aangemaakt zodra de OLCAP-service wordt gestart. Bekijk het artikel Server-gerelateerde rechten om te zien hoe deze groepen te gebruiken.


Bedieningsgemak

 • Zelfgemaakte knoppen in de monitor: vaak is er een behoefte om rechtstreeks een belangrijke map met gegevens te kunnen benaderen, en daaruit documenten, rapporten, etc. te openen. Vanaf professional planner 8 is het mogelijk om zelfgemaakte shortcuts te gebruiken. Als u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op met een prevero-consultant.
 • Nieuwe toetsenbord-shortcuts: een reeks nieuwe toetsenbord-shortcuts zal voor u het werken met professional planner makkelijker maken dan voorheen. Toetsenbord-shortcuts stellen u in staat om veel gebruikte functies makkelijker en sneller te vinden. Details staan in Toetsenbord-shortcuts.
 • Data-invoer ongedaan maken: in professional planner 8 hebben wij één van de meest gevraagde functies weten te implementeren. Vanaf deze versie is het mogelijk om de invoer van data weer ongedaan te maken. Speciaal voor deze functie is er een dialoog gemaakt, inclusief een log vanwaar u de waarden kunt kiezen die u ongedaan wilt maken. Kijk voor instructies over het gebruik van deze dialoog in Hoe data-invoer ongedaan te maken.
 • Kolombreedte en rijhoogte bepalen in het contextmenu: In professional planner 8 kunt u de kolombreedte en rijhoogte in een document bepalen via het contextmenu (rechter muisklik). Als u een kolom in een document selecteert, worden de opties "Kolombreedte…" en "Rijhoogte…" weergegeven in het contextmenu.
 • Nieuwe statusbalk: in de nieuwe statusbalk van professional planner 8 vindt u veel extra informatie. Behalve details over de dataset, element en periode, geeft de statusbalk nu administrator-berichten, informatie over simulaties, de som van de geselecteerde cellen en vele andere dingen weer. Meer details in het artikel Statusbalk.
 • Nieuw memosysteem: het vernieuwde memosysteem in professional planner 8 maakt het mogelijk om memo’s snel en makkelijk aan te maken en te vinden. Beschikbare memo’s worden nu zowel in het document als in de structuurboom getoond. Details staan in de artikelen Memo en Memo Bar.
 • Beheer van SQL Express-databases: vanaf professional planner 8 is er maar één vaste map voor opslag van MS SQL Server Express-databases. Daarbinnen kunt u een eigen mappenstructuur aanleggen. Voor gedetailleerde informatie over professional planner-bestanden, zie Dataset aanmaken.


professional Services voor Microsoft Excel

 • Geoptimaliseerde drill performance: professional Services voor MS Excel voor professional planner 8 heeft een beduidende performance-verbetering gekregen bij het werken met grote structuren en grote hoeveelheden gegevens. Vergeleken met de vorige versie zijn imports nu 2,5 keer sneller.
 • COM-interface: de COM-interface stelt u in staat om functies van professional Services voor MS Excel via VBA-macro’s te gebruiken. Meer details in COM-Interface.
 • Copy & paste: in de nieuwe versie heeft professional Services voor MS Excel knoppen voor het kopiëren en plakken van professional planner-objecten.


Data import

 • Nieuwe import opties: In versie professional planner 8, zijn er drie nieuwe importinstructies die de importfunctie uitbreiden. Voor meer details, zie Data-importinstructie.


Dataset management

 • Nieuwe dialoog om datasets te selecteren en aan te maken: de opnieuw ontworpen dialoog om datasets te selecteren en te creëren voorziet in veel opties voor makkelijker en efficiënter beheer van datasets. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om lokale datasets te organiseren in een mappenstructuur. Bovendien maakt de dialoog het u mogelijk om de datastructuur te doorzoeken en zo datasets sneller te vinden. Nadere informatie staat in de artikelen Dataset openen, Dataset aanmaken, Dataset opslaan als, Dataset converteren.
 • Datasetbeheer in de sessieboom: in professional planner 8 kunnen datasets op een nieuwe manier georganiseerd worden. Datasets kunnen via drag & drop binnen een sessie, maar ook tussen sessies verplaatst worden. Omdat datasets daarbij open blijven, is er maar een zeer korte laadtijd. Informatie hierover staat in Sessie.


Structuuraanpassingen

 • Nieuwe kopieerfunctie voor elementen: de kopieerfunctie is volledig opnieuw ontworpen en biedt veel nieuwe mogelijkheden om elementen te kopiëren. Het is nu onder andere mogelijk om elementen naar meerdere plaatsen tegelijk te kopiëren. Ga naar Hoe elementen te kopiëren en te plakken.
 • Gegevens extrapoleren: de nieuwe extrapolatiefunctie maakt het mogelijk om waarden over te zetten naar volgende periodes. Voor een gedetailleerde omschrijving, zie Gegevensextrapolatie.
 • Nulstellen via XML: In professional planner 8 is het mogelijk om een geselecteerd FB-veld nul te stellen (beperkt tot een periode en specifieke elementen). Dit kan door het opstellen van een simpele XML-definitie. Voor een gedetailleerde omschrijving van de XML-definitie en instructies over hoe nul te stellen, zie het artikel Selectief nul stellen met XML.
 • Periodeverdeling: het opzetten of overnemen van periodeverdelingen is geoptimaliseerd in professional planner 8. Vanaf deze versie is het mogelijk om verdelingen tussen datasets te kopiëren en verdelingen over te zetten naar volgende periodes. Details staan in Periodeverdelingen.


Wizard voor extra velden

 • Kopiëren van extra velden: bij het kopiëren van elementen in professional planner 8 kunnen ook extra velden gekopieerd worden. Meer informatie over de kopiëren van extra data-functie en andere opties voor het kopiëren, zie het artikel Element plakken.


Wijzigingen

 • Standalone werkstation en professional planner service: in professional planner 8 werken standalone werkstations ook met de professional planner service. Die service draait op het lokale systeem-account, wat het ook voor gebruikers met beperkte rechten mogelijk maakt om professional planner te gebruiken zonder enige beperkingen. Wel zijn er nog steeds administrator-rechten nodig voor het aanpassen van serverinstellingen in de OLCAP Runtime.
 • Afzethoeveelheid nu in FB2 i.p.v. FB0: vanaf professional planner 8 kunt u FB-veld afzethoeveelheid (2) gebruiken om een afzethoeveelheid te plannen bij een planning met een hoeveelheid x prijs-structuur. Tot en met professional planner 2011 werden afzethoeveelheden opgeslagen en geïmporteerd via het FB-veld afzethoeveelheid (0). Omdat dit soms tot problemen leidde, wordt nu het veld afzethoeveelheid (2) voor de planning gebruikt.
 • Instellingen (van dataset, structuurelement en periode) bepalen via documenten: vanaf professional planner 8 kunnen de instellingen voor datasets en structuur alleen nog maar bepaald worden via de betreffende standaarddocumenten (Structuurelementen, Datasets). Een afzonderlijke bepaling van de periodes is niet meer mogelijk.
 • Herziene standaardinstellingen in de OLCAP Serverinstellingen: in de nieuwe versie is een aantal standaardinstellingen aangepast, zie voor details OLCAP Serverinstellingen.
 • Gebruikersinterfaces exporteren: in de nieuwe versie kunnen gebruikersinterfaces alleen via de Administrator-gebruiker geëxporteerd worden. Dit nieuwe exportproces staat beschreven in het voorbeeld: Gebruikersinterfaces exporteren.
 • Datastatus weergeven: vanaf professional planner 8 is de knop “Toon datastatus” niet meer beschikbaar. Daarmee is ook het sleutelwoord “PPWorkstate” niet meer te gebruiken om de actieve knop af te vragen.
 • Aanpassing van het template-bestand aan SQL Server 2012: het template-bestand met het database schema .vdb is vervangen door een SQL-script, om te voldoen aan de eisen van SQL Server 2012.
 • Voorbeelddatasets downloaden: vanaf professional planner 8 worden alleen de datasets “RockingHorseActual” en “RockingHorsePlan” meegeleverd bij de installatie. Alle andere voorbeelddatasets kunnen gratis gedownload worden in ons Download Center. Zie Voorbeelddatasets.


Gecorrigeerde fouten

 • Queries met beperkte rechten: in oudere versies van professional planner hadden gebruikers met beperkte rechten, problemen met het uitvoeren van queries op datasets die niet als eerste dataset in de sessie geopend waren. Die queries werden altijd op de eerste dataset, en het eerste element waarop rechten bestonden, uitgevoerd. Deze fout is verholpen in professional planner 8.
 • Taalinstelling van BackupPP: vanaf professional planner 8 wordt BackupPP naar de juiste taal (Duits of Engels) gewezen, afhankelijk van de taalinstelling op de server.
 • Overdracht van het volgend uit te geven ID-nummer: bij het opslaan van datasets met “Opslaan als” werd het volgend uit te geven ID-nummer niet correct overgebracht als het eerder al handmatig was opgehoogd. Deze fout is verholpen in professional planner 8 en nu wordt hetzelfde volgend uit te geven ID-nummer overgedragen.
 • Automatische font-kleur: in oudere versies was de font-kleur wit bij de keuze “automatisch”. Vanaf professional planner 8 is de automatische font-kleur zwart.
 • Verbinding met de import manager: als een Import Manager werd opgeslagen op de tweede dataset, en vervolgens geopend in een sessie met slechts één dataset, dan kon geen verbinding met de dataset worden gemaakt, zelfs niet na het schakelen. Deze fout is verholpen in professional planner 8.
 • Documenten met een beperkt afdrukgebied: bij het exporteren van documenten met een beperkt afdrukgebied, werd deze foutmelding getoond: "One or more invalid names were detected in this workbook. Those invalid names have been changed to #REF.”. In professional planner 8 kan dit soort documenten probleemloos worden geëxporteerd.
 • Schakelen in Tabblad Ratio Analyse: de instelling voor het schakelen in het Tabblad Ratio Analyse (in het document Ratio Analyse) stond op “Alleen actief tabblad” in plaats van “alle”. Dit veroorzaakte fouten, omdat het tweede tabblad (waarnaar het eerste tabblad verwees) niet geschakeld werd. Deze instelling is aangepast in de documenten van professional planner 8.
 • Ontbrekende tool tips in de import manager: vanaf professional planner 8 worden er korte beschrijvingen weergegeven wanneer de cursor geplaatst wordt over de knoppen bij transformatie en allocatie.
 • Programma-informatie: in de vorige versie van professional planner werd de verkeerde installatiebenaming in de programma-informatie getoond. In professional planner 8 wordt de juiste getoond (Administrator, App, Analysis Reporting).
 • Simulatie op Overige variabele kosten: in het document Simulaties ontbrak in het tabblad “Simulatie overzicht” het FB-veld om de absolute “Overige variabele kosten” in te kunnen voeren. Het ontbrekende FB-veld FB111 is toegevoegd in professional planner 8.
 • Verschil getoond in vergelijkingsdocumenten: door een fout in de vergelijkingsdocumenten werd bij “Verschil in %” een nul getoond als nul de waarde in de eerste dataset was. De formule is gecorrigeerd in de documenten van professional planner 8.
 • Kostenplaatsallocatie: in de BCL Profit was het niet mogelijk om kosten toe te wijzen aan de kostenplaatsen 101 -300. Deze fout is verholpen in professional planner 8.
 • Datasetselectiedialoog met user login: als gebruikers werkten met hun user login in plaats van de geïntegreerde login, konden zij wel datasets handmatig openen in de sessieboom, maar niet met macro’s die de datasetselectiedialoog gebruikten (DatabaseDialoog). Dit probleem komt niet meer voor in professional planner 8.
 • Bestandsgrootte documenten: de bestandsgrootte wijzigt niet meer bij herhaaldelijk opslaan van lege documenten.
 • Onbedoelde integratie van balansmacro’s: in oudere versies van professional planner werden de managers BalanceOpen.pba en BalanceSwitch.pba automatisch geïntegreerd in documenten, bij wijze van triggered event. In professional planner 8 komt dit niet meer voor.
 • Aanmaakdatum van memo’s: in professional planner 8 wordt de aanmaakdatum van een memo niet meer aangepast als de memo wordt gewijzigd.
 • Databases opsommen in de serverinstellingen: bij het opsommen van databases in de serverinstellingen onder public databases en public creation databases is het noodzakelijk om databases te scheiden met een puntkomma, en ook na de laatste database een puntkomma te zetten. In professional planner 8 wordt automatisch die laatste puntkomma toegevoegd als die was vergeten, want anders is het niet mogelijk om datasets te openen.
 • Openen van documenten: bij het openen van documenten en managers in professional planner 2011 via Windows Explorer of e-mails, werd de applicatie nog een keer geopend in een nieuw window. Dit is gecorrigeerd in professional planner 8.
 • Verwijderen verbonden datasets: Vanaf professional planner 8 kunnen gebruikers met administrator-rechten datasets verwijderen die nog verbonden zijn. Er wordt dan een dialoog getoond met de melding dat de dataset niet kon worden verwijderd, omdat de verbindingen nog open staan, en de gebruiker wordt gevraagd of hij de dataset echt wil verwijderen. Bij bevestiging met “Ja” wordt de dataset alsnog verwijderd.
 • Report Manager instelling: bij het exporteren van documenten via de Report Manager, met de instelling Register tabs = Yes, werden de documenten weliswaar correct met alle register tabs geëxporteerd, maar de kolombreedte werd verkeerd overgezet naar MS Excel. Dit is opgelost in professional planner 8.
 • Drillen en detaillijst in Excel Services: in oudere versies, werden queries niet correct uitgevoerd in Services voor MS Excel bij het werken met detaillijsten en drill downs. Dit komt niet meer voor in de nieuwe versie.
 • Kopiëren omzetelementen: bij het kopiëren van omzetelementen ging de instelling "Omzet hoeveelheid x prijs" in de planningsmodus verloren als alle opties behalve "Transactiedata kopiëren", in de invoegdialoog waren aangevinkt. In professional planner 8 worden de instellingen correct overgezet.
 • Ontbrekende rechten in periodes: als een gebruiker niet de noodzakelijke rechten had in een periode, kreeg hij geen foutmelding bij het wegschrijven van een waarde. Vanaf professional planner 8 krijgt een gebruiker een foutmelding over de ontbrekende rechten.
 • Transformatie Manager: als er in de Transformatie Manager meer dan twee rijen actief waren, dan werd alleen de eerste rij in beschouwing genomen bij een datatransfer. In professional planner 8 is dit gecorrigeerd.
 • Doorbelastingsmanager: als er een waardetabel werd geopend in de doorbelastingsmanager zonder van tevoren enige geavanceerde instellingen te bepalen, dan werden drill downs niet correct uitgevoerd. Dit is opgelost in professional planner 8.


Zie ook


Share |

Hoe behulpzaam was dit artikel voor u? zeer behulpzaam behulpzaam weinig behulpzaam niet behulpzaam
Extra opmerkingen:

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen